Το καλάθι είναι άδειο


2710 222 838

Το καλάθι είναι άδειο

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το www.medicin.gr προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών του δικτυακού τόπου www.medicin.gr και τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την πλοήγηση στο www.medicin.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του δεν συγκεντρώνονται και δεν απαιτούνται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών.

Για την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και την παραγγελία προϊόντων είναι απαραίτητη η εκ μέρους των χρηστών γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων, όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, αριθμός τηλεφώνου. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών. Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του www.medicin.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

Το www.medicin.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του. Το www.medicin.gr συνιστά στους χρήστες για λόγους ασφαλείας να αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης και να αποφεύγουν την χρήση εύκολων κωδικών πρόσβασης. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και ευθύνεται για κάθε ζημία τυχόν προκληθεί από την πρόσβαση τρίτων σε αυτούς.

2710 222 838
Τηλέφωνο παραγγελιών

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Για παραγγελίες άνω των 100 €

Εξαιρούνται ογκώδη προϊόντα